Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

3

Nyt fra administrationen

Endnu et år går på hæld, og det er

derfor tid for et tilbageblik på året,

der er gået.

2019 har været et travlt men godt år

for Vesterport.

Igen i år har vi oplevet så stor

efterspørgsel på vores boliger, at vi

nærmest har været fuldt udlejet hele

året. Det er dejligt, at der er rift om

vores lejligheder. I øjeblikket har vi

næsten ingen lejligheder i tilbud, da

vi bruger en del af lejlighederne til

genhusning i forbindelse med den

store renovering i Mølleparken.

2019 blev året, hvor de 20 udsigts-

boliger på Lerstien gik i drift. Der

har været rift om boligerne og inden

sommerferien var de alle udlejet.

Renoveringen af de sidste 3 blokke i

Mølleparken har nu været i gang i et

par måneder. Arbejdet omfatter om-

bygning af 40 lejligheder til tilgæn-

gelighedsboliger, energirenovering,

nye badeværelser, nye installationer

og nyt ventilationsanlæg. I den første

blok er man allerede i gang med at

mure op igen efter at have nedbrudt

facaden og efterisoleret. Snart isæt-

tes nye energibesparende vinduer.

Samlet set renoveres de 160 lejlig-

heder for 140 mill. kr., men takket

være støtte fra landsbyggefonden

kan huslejestigningen holdes på et

minimum. Renoveringen forventes at

være færdig medio 2021.

I løbet af 2019 har vi arbejdet med

en ny lokalplan for Havnefronten

2 i Strandby, hvor vi bl.a. har fore-

slået opførelsen af et 12 etagers tårn

som en del af bebyggelsesplanen.

Frederikshavn Kommunes Plan og

Miljøudvalg tager stilling til ram-

merne for det videre arbejde med

lokalplanen på dets møde i december.

Vi ser frem til at have en lokalplan på

plads – forventeligt medio 2020, så

vi kan påbegynde opførelsen af de 32

boliger ved Havnefronten 2 i Strand-

by, som Frederikshavn Kommunens

Økonomiudvalg har valgt at priori-

tere grundkapital til. Hvis alt går efter

planen kan vi starte det projekt op

ultimo 2020.

2019 var også året, hvor vi skulle for-

svare vores flotte effektivitetstal fra

2018. Vi har i Vesterport hele tiden

været klar over, at vores afdelinger

drives både rationelt og effektivt,

men vi blev alligevel positivt over-

raskede, da vi fik de seneste tal, der

viser, at Vesterport har kunnet fasthol-

de en effektivitetsscore på 99,7 ud af

100. Det er vanvittig flot og betyder,

at vi igen i år er den mest effektive

boligforening i Nordjylland. Samtidig

er det et udtryk for, at huslejen for

beboerne i Vesterport er på et absolut

minimum.

Til alle beboere, beboerdemokrater og

ansatte i Vesterport skal lyde en stor

og hjertelig tak for året, der er gået. I

har alle på hver jeres måde bidraget

til at fastholde Vesterport som byens

førende boligforening.

Glædelig jul og godt nytår.

Steen Møller Andersen

ADMINISTRATION