Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

10

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Dorthe Hærvig

Provst Dreslers Vej 32, st.v., tlf. 5127 2539

Mail:

dh@laptus.dk

Sekretær/Beboerblad

Christian Fischer

Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789

Mail:

raistlindk@gmail.com

Kasserer

Søren StigMeyer

EliusAndersens Vej 11, tlf. 2481 6331

Mail:

smeyer72@hotmail.com

Jane Borbjerggaard

Provst Dreslers Vej 22 1.v, tlf. 5188 8769

Mail:

jane_borbjerggaard@hotmail.com

Erik Madsen

Bangsbovej 18, 3.h., tlf.22453532/98420585

Mail

:erik.madsen1938@gmail.com

BodilSchou

L.P.HoumøllersVej136, tlf:.28351232

Mail

:bodil.schou50@gmail.com

HenrikPersson

Toftegårdsvej50,lejl5, tlf:.29251241

Mail

:henrik.s.persson@gmail.com

Lokalinspektør

Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508

Mail:

svc@vesterport.dk

.

Viceværter/Område:

Pr. Dreslers Vej 34-60, 77-87:

Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5722

Pr.DreslersVej1-51,6-16:

Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723

Pr. Dreslers Vej 18-32, 53-63, 65-75:

Allan Hansen, tlf. 2333 5721

Bangsbovej 19-25 og L.P. HoumøllersVej 28-178:

Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5724

Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:

Kurt Nielsen, tlf. 2333 5725

Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften,

Toftegårdsvej 50: (mandag, onsdag, fredag)

Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Kathrine Skrejborg, Provst Dreslers

Vej 49 og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus

Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke

fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 4

Formanden har ordet

Der har været en forespørgsel fra en

beboer om, hvad og hvordan man får

et flag op i flagstangen ved centeret i

Sydbyen. Man skal som beboer eller

pårørende henvende sig i ”Aktiviteten”

i centeret, i åbningstiden kl. 8 til 15.

Der kan man få et flag udleveret. Man

skal selv hænge det op og levere det

tilbage igen. Hvis der opstår en nød-

situation, og centeret har lukket, kan

man henvende sig til mig på tlf.

5127 2539.

Vi har afholdt ”Klippe klistre” dag.

Der kom ca. 20 børn og voksne. Vi

havde en hyggelig eftermiddag, hvor

der blev lavet meget fint pynt til ju-

letræet.

Dagen blev afsluttet med hygge og

pizza. Vi håber på en endnu større

tilslutning til næste år.

Glædelig jul fra os alle i

afdelingsbestyrelsen.

Dorthe Hærvig

Mødereferater

Et kort referat fra vores afde-

lingsbestyrelsesmøder kan

kort tid efter mødet læses i

udhængsskabene rundt omkring

i afdelingen, bl.a. i vaskerierne

samt på vores egen hjemmeside:

moelleparken-vesterport.dk

Klik på: Informationer ->

dagsorden og referater.

Afdelingsbestyrelsen