Background Image
Previous Page  9 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

... et blad for beboere - lavet af beboere

Dette skal ses som en ekstra service vi

yder, da vi ikke altid kan forvente, at

alle forstår dansk straks, de kommer til

landet. Og vi ser jo helst, at alle beboere

kender husordenen.

I afdeling 1 har vi en sund økonomi, og

selv om vi i årets løb måtte konstatere

ekstra udgifter på grund af fugtskaderne,

så giver økonomien ikke anledning til

søvnløse nætter. Vi skal selvfølgelig

altid være påpasselige med, hvordan vi

bruger pengene, men vi har jo heldigvis

en administration, som hjælper os med

at få tingene til at fungere rent økono-

misk.

Vi har desværre i år oplevet et stigende

antal lejligheder i udbud. Dog er det en

del 2-værelses lejligheder, og det ser ud

til, at det er mange af vores yngre lejere,

der flytter. Grunden til det høje antal op-

sigelser af de små lejligheder kan være,

at de unge vælger at flytte fra byen, evt.

på grund af studier. De små lejligheder

har heldigvis hurtigt været lejet ud igen.

I løbet af året har afdelingsbestyrelsen

sammen med driften afholdt den årlige

markvandring, hvor afdelingens udear-

ealer bliver gennemgået, og små forbed-

ringer bliver besluttet. Det samme kan

siges om den årlige kældervandring,

hvor vi også gennemgår de ting, som

trænger til at renoveres.

De ændringer, som bliver besluttet, skal

i sidste ende være til glæde for alle i

afdeling 1.

Vesterports Beboerblad er bladet, som

er skrevet til beboerne af beboerne, og

bladet udkommer fem gange om året.

Vi i afdelingsbestyrelsen ser gerne, at

beboerne kommer med input til bladet.

I er altid meget velkomne til at ringe

med forslag eller selv skrive til bladet.

Send også gerne billeder til os. I kan se

i bladet, hvem I skal kontakte.

Afdelingsbestyrelsen prøver via bladet,

at holde beboerne orienteret om de for-

skellige aktiviteter som har været eller

vil ske i årets løb.

I vores afdeling er der også plads til

børnene. Vi har i årets løb afholdt både

fastelavnsfest og juletræsfest, ydermere

har vi løbende vedligeholdt legeplad-

serne. I afsnit 3 udskiftede vi bl.a. hop-

pepuden, og det har været til stor glæde

for mange børn i alle aldre.

Desværre har vi dog måttet tage den

svære beslutning at lukke vores børne-

klub. Tilslutningen var der ikke.

Fire-fem børn var ikke nok til at bibe-

holde klubben.

Derfor var det utroligt positivt, at vi i

juni/juli 2015 fik en henvendelse fra en

beboer, som gerne vil starte noget for

vores børn og unge.

Vi hjælper med opstart af en kortklub,

som forhåbentlig vil blive en succes.

Vi i afdelingsbestyrelsen støtter op om

dette, og håber, at der fremover vil kom-

me flere idéer frem i lyset.

På afdelingsmødet 2012 besluttede vi i

fælleskab, at vi gerne vil renovere afde-

ling 1. Status er pt. uændret, da vi venter

på, at Landsbyggefonden kommer og

besigtiger afdelingen. Sidste melding

fra dem er, at vi kan forvente besøg

primo 2016. Indtil da kan vi ikke gøre

andet end at vente og se, hvad fremtiden

bringer.

Så er der bare tilbage at sige tusinde tak

for et godt samarbejde.

Der skal lyde en stor tak til alle i admini-

strationen for den hjælp, som de yder