Background Image
Previous Page  5 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.

tlf. 2073 1708, Mail:

l.heisel@10mb.dk

Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.h.

tlf. 9842 2722

Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v.

tlf. 2252 5999, Mail:

stine1234@hotmail.com

Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v.

tlf. 2259 2375

Mail:

cindypedersen@hotmail.com

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v.

tlf. 9843 5701, Mail:

jkn@mail.dk

Annette Kulk, Knudensvej 82, 1.h.

tlf. 2225 4104, Mail:

kulk36@hotmail.com

Ulla Tøgersen, Knudensvej 37 st.v.

tlf. 9846 5806

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111

Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør

Per Ritter, tlf. 6020 1121,

pr@vesterport.dk

Privat: Horsensgade 22, tlf. 5399 9831

Viceværter

/Område:

Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:

Jesper Hansen, tlf. 2333 5712

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:

Per Vilsøe, tlf. 2333 5713

Knudensvej 46-68 ogAbildgårdsvej 24-30 og

Knudensvej 33-45:

Benny Porsmose, tlf. 2333 5714

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og

Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:

Peter Jensen, tlf. 2333 5715

I afd. 1 deler Sofia Christesen, Rammel-

højvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet ud.

Har du ikke fået noget blad, så henvend dig

her.

AFDELING 1

Formanden har ordet

Jeg vil gerne takke alle de beboere som

mødte frem til årets afdelingsmøde. Det

var rigtig dejligt, at se så mange, men

jeg må også konstatere, at det kun er en

lille procentdel af det totale lejemål i

vores afdeling.

Det ville måske være på sin plads, hvis

jeg her gør opmærksom på, at der er

nogle demokratiske spilleregler i et al-

ment boligbyggeri. Der var i februar

blevet indleveret et forslag om at holde

hund i rækkehusene. De to forslagsstil-

lere blev gjort opmærksom på, at det var

nødvendigt at møde op på afdelingsmø-

det, hvis de skulle gøre sig håb om, at

forslaget ville blive godkendt. Det er

ikke nok, at aflevere et antal under-

skrifter for at få ændret den husorden,

som tidligere er blevet vedtaget. Den

demokratiske proces nødvendiggør, at

der bliver stillet forslag til afdelingsmø-

det og at der stemmes om det. Alt dette

står i vores vedtægter, som alle får ud-

leveret ved indmeldelse.

I skal huske at en af fordelene ved at

vælge at bo som vi gør (alment bolig-

byggeri), er netop at vi har alle mu-

lighed for at få medindflydelse. Men

det er nødvendigt at møde op til afde-

lingsmødet en gang om året.

Har nogle af jer forespørgsler eller for-

slag, så skal I selvfølgelig ikke vente til

næste års afdelingsmøde. Er der noget

som I gerne vil have ændret/lavet så

kontakt mig, og det vil blive diskuteret i

afdelingsbestyrelsen.

Dette gælder selvfølgelig ikke forslag

som kræver en ændring af husordenen.

Til slut vil jeg på afdelingsbestyrelsens

vegne gerne sige tusind tak for et godt

DET GAMLE VESTERPORT