Background Image
Previous Page  3 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

ADMINISTRATION

Nyt fra administrationen

Beboermøder

De årlige beboermøder er netop afholdt,

og det har endnu engang været en meget

positiv oplevelse. På allemøder var der en

positiv og god stemning med mange in-

volverede og engagerede beboere. Uden

det velfungerende beboerdemokrati vi har

i Vesterport, ville vi ikke være der, hvor

vi er i dag. Det er derfor afgørende, at der

også fremadrettet er beboere, der har lyst

til aktivt at medvirke heri. Derfor er det

glædeligt også i år, at se de mange nye an-

sigter, der har lyst til at prøve kræfter med

arbejdet som afdelingsbestyrelsesmedlem

eller suppleant. Et stort tillykke med valg-

et til alle dem, der blev valgt og i særdeles-

hed til dem, der blev valgt for første gang.

Tak til alle jer der gør en frivillig indsats i

afdelingerne.

Fladstrandsparken præmieret

Frederikshavn Byfond har netop

præmieret Vesterports nyeste afde-

ling, Fladstrandsparken med byfondens

fornemmeste pris, Plaketten.

Som begrundelse for præmieringen

skriver byfonden ”Fladstrandsparken slår

nye toner an inden for både energirigtigt

nybyggeri og alment boligbyggeri i byen.

Der er tre kvarterer i boligbebyggelsen,

som er bygget op omkring de klassiske

danske længehuse, gårdhavehuse og ter-

rassehuse. Bebyggelsen har trods stor

variation i højden en fin balance i sam-

menstillingen af de forskellige kvarterer.

Netop forskellene i etagehøjder er med til

at skabe oplevelsen af en by i byen. Der

er flotte sammenhænge og overgange ele-

menterne imellem. Der er skabt fine små

grønne opholdsarealer mellem husene og

ved de enkelte boliger.

Arkitekturen spiller flot sammen med det

grønne område Plantagen og binder områ-

det sammen til et attraktivt boligområde i

Frederikshavn”

Det er naturligvis med stor stolthed, at vi

har modtaget den fornemme pris, men

det er med endnu større forundring, at

man i NORDJYSKE’s dækning af pris-

overækkelsen kan læse, at det er et kon-

troversielt valg. Går man journalisten lidt

på klingen, får man at vide, at fordi 2 per-

soner på Facebook har udtrykt sig negativt

omFladstrandsparken, er det udtryk for, at

byen er delt. Det er sørgeligt, at et medie

der en gang var kendt for sin saglige jour-

nalistik endnu engang vælger sensations-

journalistikkens useriøse vej.

Det skal dog ikke slå skår i vores glæde

over fagkundskabens anerkendelse af

Fladstrandsparken, som er endnu et bevis

på, at fordi vi er innovative og nytænk-

ende – også inden for arkitekturen -

er vi byens førende boligforening.

SteenMøllerAndersen