Background Image
Previous Page  17 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

... et blad for beboere - lavet af beboere

huset under renoveringen.

Afdelingsbestyrelsen har som planlagt

afholdt ordinær generalforsamling i Be-

boerhuset.

Det var den 10. marts. Udover besty-

relsen mødte kun én beboer op.

Som konsekvens deraf fremsættes for-

slag på dette møde om Beboerhusets

fremtid.

Der er i afdelingsbestyrelsen truffet

beslutning om, at det skal være muligt

at opdele lejeperioden i weekenden,

således at man ikke disponerer over

huset hele weekenden, hvis man ikke

har brug for dette.

På baggrund af beboerønsker er det nu

muligt at leje huset en hel lørdag eller

en hel søndag.

Mange ønsker at invitere deres gæster

midt på dagen, og kan fint nå at få gjort

rent inden midnat.

Der er installeret ny opvaskemaskine,

som er en hel del hurtigere end den

gamle. Dette har gjort oprydningen efter

et arrangement meget lettere.

Beboerhuset var sidste år udlejet 12

gange til private formål. Det er ikke ret

meget.

I afdelingsbestyrelsen synes vi, at vi har

et flot Beboerhus med en god beliggen-

hed.

Derfor har vi besluttet at spørge jer, om

vi skal gøre det muligt for beboere i hele

Vesterport at leje Beboerhuset til private

formål, når det er ledigt.

Gildesalen ved Dagli`Brugsen

Renovering af gildesalen er under plan-

lægning.

Det er populært at holde fest dér; denne

lille sal har det sidste år været udlejet 49

gange. Den store sal i Centret har været

udlejet 11 gange og Beboerhuset som

nævnt 12 gange.

Afholdte arrangementer

Den 13. september sidste år afholdt

afdelingsbestyrelsen loppemarked i

Beboerhuset. Primus motor på dette

arrangement var Pernille Normann

Nielsen, og hun gjorde det, selv om hun

havde valgt at træde ud af afdelingsbe-

styrelsen.

Det er en god anledning til at minde om,

at alle beboere i afdelingen i samarbejde

med bestyrelsen kan igangsætte aktivi-

teter, som man har interesse i.

Loppemarkedet var godt besøgt, det

blev en rigtig hyggelig dag.

Afdelingsbestyrelsen valgte igen den 4.

september sidste år at deltage med en

stand ved Dagli`Brugsens markedsdag.

Det er en god dag, hvor vi benytter lej-

ligheden til at fortælle om afdelingen og

renoveringen. Det ender gerne med, at

et par af gæsterne melder sig ind i

Vesterport.

Den 7. december var der arrangeret

juletræsfest for afdelingens beboere.

Det var et pænt besøgt arrangement,

hvor der blev serveret sodavand, kaffe,

gløgg og æbleskiver.

Vores sædvanlige julemand var des-

værre forhindret, og ham, vi havde en-

gageret, var næsten ude af døren inden

han kom ind.

I bestyrelsen havde vi valgt at sælge

billetter til arrangementet, så vi kunne

tilrettelægge vores indkøb hensigtsmæs-

sigt. Det fungerede godt.