Background Image
Previous Page  16 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN

OG BIRKETOFTEN

Afdelingsbestyrelsens beretning

Indledning

Afdelingsbestyrelsen har som planlagt

holdt møde en gang om måneden. Vi

annoncerer med, at vi holder møde den

første mandag i måneden kl. 19. Et par

gange har vi flyttet mødetidspunktet.

Forhåbentlig har det ikke givet anled-

ning til problemer.Voresmødetidspunkt

fremgår altid af indkaldelsen, som of-

fentliggøres ca. 14 dage før hvert møde.

Vi har haft en god og seriøst arbejdende

bestyrelse.

Renoveringen

Den 9. november sidste år tænker vi alle

tilbage på med gru.

Renoveringen var i gang i den første

blok, da dele af den styrtede sammen.

Hvad det indebar på kort og langt sigt,

ved I alle.

Tilpasningsevnen og handleberedskabet

både hos beboerne, Vesterports admini-

stration og driftsafdeling blev grundigt

afprøvet og bestået.

Fra den dag blev genhusning en del af

jeres hverdag.

For de først berørte blev det endda meg-

et akut, da I på én gang skulle forlade

jeres lejligheder.

Nu kører renoveringen videre med alle

de udfordringer, som det giver. Støj,

flyttekasser og trafikproblemer er en del

af hverdagen for beboerne på

Provst Dreslers Vej.

Fra Vesterports og NCC`s side gør man

alt, hvad man kan for at minimere pro-

blemerne.

Vi går nu ind i en periode med meget

stor aktivitet på pladsen. Det kræver

tålmodighed og overbærenhed fra alle

parter.

Står I med et problem, som I mangler en

forklaring eller en løsning på, husk så at

beboerne kan træffe NCC i skurbyen

mandag kl. 10-11 og onsdag kl. 16-17.

Som kompensation for renoveringsperi-

odens problemer og udfordringer kom-

mer også glæden ved at se det utroligt

flotte resultat, som vi kan være meget

stolte over.

De først berørte beboere er begyndt at

flytte tilbage igen, en del er aktuelt gen-

huset, de sidste udflytninger kommer i

januar næste år, og i løbet af 2016 vil

alle være tilbage i den bolig, som man

ønsker at have som sit fremtidige hjem.

Inden jeres bolig skal renoveres, bliver

I indkaldt til informationsmøde af NCC

og Vesterport.

I opfordres meget til at deltage i disse

møder. Det er en god lejlighed til at få

stillet de spørgsmål, som man mangler

svar på.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde

med driftsafdelingen truffet beslutning

om valg af ny skiltning samt legered-

skaber til det renoverede område.

Der er endnu ikke truffet beslutning om

muligheder for altaninddækning, men

der er taget hul på opgaven.

Tilbage står spørgsmålet om nedriv-

ning af de sidste tre blokke. Om vi får

tilladelse dertil, ved nok ikke engang

ministeren på nuværende tidspunkt.

Beboerhuset

I og med at genhusningen blev iværksat

stoppede tilbuddet om ophold i Beboer-