Background Image
Previous Page  15 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

... et blad for beboere - lavet af beboere

Mødereferater

Et kort referat fra vores afde-

lingsbestyrelsesmøder kan

kort tid efter mødet, læses

i udhængsskabene rundt

omkring i afdelingen, bl.a.

i vaskerierne samt på vores

egen hjemmeside

moelleparken-vesterport.dk

Klik på: Informationer ->

dagsorden og referater.

Med venlig hilsen

afdelingsbestyrelsen

Byttebixen

I Byttebixen findes en hel

del gode ting, både større

møbler og mindre ting, som

er til fri afbenyttelse.

Har du brug for at kigge ind,

eller aflevere noget, du ikke

længere kan bruge, så ring

til Bent Søegaard fra afde-

lingsbestyrelsen.

Adresselisten findes i ud-

hængsskabene, i Beboer-

bladet og på vores egen

hjemmeside.

Med venlig hilsen

afdelingsbestyrelsen

Sommerfest i Koktvedparken

Igen i år bød sommeren på en dejlig,

men blæsende dag, til afholdelse af

årets sommerfest.

Ca. 160 glade og forventningsfulde be-

boere, deres venner og gæster, var mere

end klar til nogle festlige timer i det

store telt. I år var det Hansen trioen +

1, der leverede musikken, og den blev

nydt, og der blev sunget med, og di-

verse gæstesolister, var oppe og hjælpe

til med det.

Der blev nydt godt af kager og kaffe,

gode pølser og is. Traditionen med

lykkehjul og amerikansk lotteri, lop-

pemarked og salg af hjemmelavede

kreative ting, var der også, for dem, der

havde lyst til dette. Vi siger hermed tak

til div. sponsorer, der er med til at gøre

det til en stor og værdsat begivenhed,

for vores beboere.

Hilsen personalet i Koktvedparken

Nyanlagt terrasse

Lokalinspektør Anders Hansen har

været en smut på besøg vedAllan

Sørensen, Provst Dreslers Vej 1, og

taget billeder af en flot terrasse. Bebo-

erbladet har med tilladelse fra Allan Sø-

rensen fået lov til at bringe billedet.