Background Image
Previous Page  13 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

... et blad for beboere - lavet af beboere

Stemmeseddeludlevering

Fællesspisning

Fællesspisning

Spørgeskemaer

Som bekendt havde afdelingsbestyr-

elsen udsendt spørgeskemaer mhp. at få

ønsker om aktiviteter i Beboerhuset. De

indkomne ønsker arbejder vi nu videre

med. Jeg synes, at alt for få har afleveret

ønsker, men det er heldigvis aldrig for

sent at ønske eller sætte noget i gang.

Juletræsfest

På det næste møde i afdelingsbesty-

relsen den 5. oktober skal vi fastsætte

datoen for juletræsfesten for afdeling-

ens beboere. Hold øje med referatet og

reserver datoen.

Bolig-jobordning

Jeg har fået et spørgsmål fra en be-

boer om, hvorvidt man som lejer kan

fratrække håndværkerudgifter på års-

opgørelsen.

Det kan man ligesom boligejere kan.

Hvis man ikke har penge nok på sin

vedligeholdelseskonto og derfor af egen

lommebetaler for håndværksarbejde, kan

arbejdsløn til håndværkere fratrækkes

på årsopgørelsen.

Det kan f.eks. være aktuelt for Jer be-

boere, som har fået renoveret lejlig-

heden, hvis I ønsker at supplere med

yderligere forbedring.

Find de præcise oplysninger derom på

www.skat.dk

Nu begynder skoven omkring os snart

at skifte farve, nyd det som kompensa-

tion for noget af den sommervarme, vi

blev snydt for.

Til slut mange hilsener til beboere og

ansatte i Mølleparken samt til ledelse og

administration fra Hanne Christiansen.

Tilbageblik fra

Aktivitetshuset i Sydbyen

Sankt Hans

Mandag den 22. juni fik vi heksen sendt

afsted til Bloksbjerg. Vi begyndte da-

gen med bål og midsommervisen som

Sydbyens Orkester spillede så fint til,

derefter var Sydbyens Venner vaffel-

bagere og alle hyggede sig med vaffel-

spisning og fællessang.