Background Image
Previous Page  11 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Lene

Heisel, Knudensvej

82, 2.v.

tlf. 2073 1708, Mail:

l.heisel@10mb.dk

Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.h.

tlf. 9842 2722

Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v.

tlf. 2252 5999, Mail:

stine1234@hotmail.com

Cindy

Pedersen, Knudensvej 66, st.v.

tlf. 2259 2375

Mail:

cindypedersen@hotmail.com

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v.

tlf. 9843 5701, Mail:

jkn@mail.dk

Annette Kulk, Knudensvej 82, 1.h.

tlf. 2225 4104, Mail:

kulk36@hotmail.com

Ulla Tøgersen, Knudensvej 37 st.v.

tlf. 9846 5806

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111

Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør

Per Ritter, tlf. 6020 1121,

pr@vesterport.dk

Privat: Horsensgade 22, tlf. 5399 9831

Viceværter

/Område:

Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:

Jesper Hansen, tlf. 2333 5712

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:

Per Vilsøe, tlf. 2333 5713

Knudensvej 46-68 ogAbildgårdsvej 24-30 og

Knudensvej 33-45:

Benny Porsmose, tlf. 2333 5714

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og

Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:

Peter Jensen, tlf. 2333 5715

I afd. 1 deler Sofia Christesen, Rammel-

højvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet ud.

Har du ikke fået noget blad, så henvend dig

her.

AFDELING 1

A

AFDELING 4

A D NG

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Hanne Christiansen

Bangsbovej 20 st.h, tlf. 2064 5071

Mail:

harchr@dlgmail.dk

Kasserer

Bent Søegaard

L. P. Houmøllers Vej 156, tlf. 4019 7251

kirsten-bent@turbofiber.dk

Sekretær/B boerblad

Henning Conradsen

Bangsbovej 32, 3.v.

tlf. 3022 0948

Mail:

henning.conradsen@gmail.com

Søren StigMeyer, EliusAndersens Vej 11,

tlf. 24

81 6331, Mail: meyer@nordfib er.dk

Per ille Nielsen, Provst Dr slers Vej 22, 1.h.

Tlf. 6084 0494, il:

normann9397@gmail.com

Henning Kraglund, Bangsbovej 12, 1.v.

Tlf. 9153 2627 / 527

2 2753

Mail:

aasekraglund@gmail.com

Erik Madsen, Bangsbovej 18, 3.h.

Tlf.22453532/98420585

Mail

:erik.madsen1938@gmail.com

Lokalinspe tør

Anders Hansen, tlf 2333 5722.

Privat: Otto Sverdrups Vej 14, Tlf. 9843 8251

Viceværter / Område:

Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:

Per Larsen, tlf. 2333 5725

Pr. Dreslers Vej 65-87:

Anders Hansen, tlf 2333 5722

Pr.DreslersVej6-16,21-31,53-63,Bangsbovej38-84:

Tommy P. J nsen, tlf. 2333 5723

r. Dresl rs Vej 18-60:

Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5721

Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllers Vej

28-178 og Pr. Dreslers Vej 1-19+33-51:

Henrik Sørensen, tlf. 2333 5724

oktvedparken -11 og 15 og Birket ften,

T ftegårdsvej 50:

Kurt Niel , tlf.

26

. 4 eler Rikke Hansen, Otto Sverdrups Vej

14 og Karoline Fick, Sæbyv j 105, Beboer-

bl det ud. Har du ikke fået noget blad, så

nvend dig her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN

OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet

Afdelingsmødet

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt

onsdag den 9. september 2015.

Sædvanen tro var beboerne inviteret til

spisning, og personalet i Sydbycentrets

café havde igen lavet en dejlig, vel-

smagende buffet til os.

Der var tilmeldt 91 personer til spis-

ning, der var desværre nogle få, som

blev forhindrede i at komme, men bort-

set fra dette, er det rart med opbakning

til denne tradition.

I øvrigt var det et godt afdelingsmøde,

hvor også repræsentanter fra NCC del-

tog.

Der mødte 70 lejemål op til mødet, og

derved uddeltes 140 stemmesedler.

Afdelingsbestyrelsens beretning blev

enstemmigt godkendt.

Et enkelt punkt i beretningen gav

anledning til lidt spørgsmål eller forvir-

ring, nemlig beslutningen om at opsætte

hegn mellem haverne ved lejlighederne

i stueetagerne på Bangsbovej. Som jeg

har forstået det, har nogle beboere troet,

at hegnene vil blive lige så store som

hegnene ved rækkehusene på Provst

Dreslers Vej.

Min bemærkning til salen om, at det

ikke var meningen, at disse hegn skulle

flyttes til Bangsbovej, udløste en del

klapsalver, hvilket jeg siden er blevet

informeret om, stødte nogle af bebo-

erne, idet man følte, at det var dem, man

klappede ad.

Jeg vil her i mit indlæg benytte lejlig-

heden til at sige UNDSKYLD til de be-

boere. Det er absolut ikke min mening,