Background Image
Previous Page  10 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

ikke kun til os i afdelingsbestyrelsen,

men også til alle vores beboere. Stort el-

ler småt, så står I altid til rådighed med

råd og dåd. Tak til Per Ritter og til vores

viceværter for det daglige samarbejde.

Det er jo viceværterne som altid sørger

for, at afdelingens grønne områder er

vedligeholdt og fornyet. De kommer

også med det samme, når der er noget

i vores boliger, som trænger til en hånd.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Lene Heisel

AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Rundbold

Den 28. august 2015 løb den første

gang rundbold af stablen, og som I kan

se, så kom der rigtig mange - både børn

og voksne. Et rigtig godt initiativ og

forhåbentlig kommer der endnu flere

fremover. Der kommer opslag i opgang-

en, hvis vi prøver endnu engang.

Tak til Charlotte og Annette for indsat-

sen.

Lene Heisel

Nyt fra viceværterne

Læhegn

På legepladsen ved Knudensvej 31 er

der sat læhegn op.

Kampen mod måger

Vi har sat en drage op ved Lindegårds-

vej 27 - og ved Knudensvej 66 prøver vi

med en ny model.

Spejl

Der er opsat spejl ved carportene på

Stenbakkevej for at undgå ulykker.

Hilsen Per Ritter

HUSK RUNDBOLD

FREDAG KL. 19.00

I DE ULIGE UGER