Previous Page  9 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 44 Next Page
Page Background

9

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Lene

Heisel, Knudensvej

82, 2.v.

tlf. 2073 1708, Mail:

l.heisel@10mb.dk Kirsten Nielsen, Lindegårdsv

ej 45, st.h.

tlf. 9842 2722

Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v.

tlf. 22

52 5999, Mail: stine1234@hotmail.com

Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v.

tlf. 9843 8306

Mail:

cindypedersen@hotmail.com

Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v.

tlf. 9

843 5701, Mail: jkn @mail.dk

Annette Kulk, Knudensvej 82, 1.h.

tlf. 2225 4104, Mail:

kulk36@hotmail.com

Ulla Thøgersen, Knudensvej 37 st.v.

tlf. 9842 5806

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111

Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør

Per Ritter, tlf. 6020 1121,

pr@vesterport.dk

Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429

V

iceværter

Område:

Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:

Jesper Hansen, tlf. 2333 5712

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:

Per Vilsøe, tlf. 2333 5713

Knudensvej 46-68 ogAbildgårdsvej 24-30 og

Knudensvej 33-45:

Benny Porsmose, tlf. 2333 5714

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og

Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:

Peter Jensen, tlf. 2333 5715

I afd. 1 deler Emil Fynbo, Stenbakkevej 57,

Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget

blad, så henvend dig her.

AFDELING 1

A LI

AFDELING 4

A DEL NG

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN

OG BIRKETOFTEN

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Hanne Christiansen

L. P. Houmøllers Vej 136, tlf. 2064 5071

Mail:

harchr@dlgmail.dk

Kasserer

Bent Søeg

aard

L. P. Houmøllers Vej 156, tlf. 4019 7251

kirsten-bent@turbofiber.dk

Sekretær/Beboerblad

Henning Conradsen

Bangsbovej 32, 3.v. tlf. 3022 0948

Mail:

henning.conr adsen@gmail.com

Søren StigMeyer, EliusAnd rsens Vej 11,

tl . 2481 6331, Mail:

meyer@nordfiber.dk

Lis S

chmidt, Pr. Dreslers Vej 21, 3.h.

Tlf. 2144 5315

Mail:

lissch@gmail.com

He ning Kraglu d, Bangsbovej 12, 1.v.

Tlf. 5272 2753

Mail:

aasekraglund@gmail.com

Erik Madsen, Bangsbovej 18, 3.h.

Tlf.22453532,Mail

:madsen-erik@get2net.dk

Lokalinspe tør

Anders Hansen, tlf 2333 5722.

Priv t: Ott Sve drupsvej 14

Viceværter / Område:

Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:

Per Larsen, tlf. 2333 5725

Pr. Dreslers Vej 65-87:

nders Hansen, tlf 2333 5722

Pr. DreslersV j 6-16, 1- 1, 3-63:

Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723

Pr. Dreslers Vej 18-60 og Gl. Skagensvej:

Vicevært, tlf. 2333 5721

Bangsbovej 19-25 og L. P. Houmøllers Vej

28-178 og Pr. Dreslers Vej 1-19+33-51:

Henrik Sørensen, tlf. 2333 5724

Koktvedparken 1-11 og 2-6 og

Birketoften, Toftegårdsvej 50:

Ole Christiansen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrups

Vej 14 og Mai S. Christensen, Ramm lhølvej

300, 9870 Sindal, Beboerblad t ud. Har du

ikke fået nog t blad, så henvend dig her.

Formanden har ordet

Beboermødet

Mandag den 8. september afholdtes be-

boermøde i afd. 4.

Mere end 100 beboere havde meldt sig

til fællesspisning, hvor vi nød cafeens

lækre buffet.

Der blev uddelt 182 stemmesedler.

Afdelingsbestyrelsens beretning og

driftsbudgettet for det kommende år

blev godkendt.

Ligeledes blev de af bestyrelsen frem-

satte forslag godkendt.

Det drejer sig om Afd. 4’s husorden

samt lejebetingelser og priser ved leje af

Centersalen.

Der var fra en beboer fremsat for-

slag om renovering af den lille gildesal

ved Dagli`Brugsen. Dette forslag blev

trukket tilbage, da fremtidig anvendelse

af denne sal vil blive vurderet i sammen-

hæng med anvendelsen af børnehavens

tomme lokaler.

Med hensyn til valg af medlemmer til

afdelingsbestyrelsen, ønskede vi i afde-

lingsbestyrelsen at vælge medlemmer

og suppleanter hver for sig, for at prøve,

om dette kunne tiltrække flere inter-

esserede.

Der var genvalg til bestyrelsen til Bent

Søegaard og Henning Kraglund samt

nyvalg til Søren Stig Meyer. Da kun

de tre stillede op til valg, blev de valgt

uden afstemning.

Til valg af suppleanter var der 4 op-

stillede, og stemmerne blev fordelt

således:

Elsebeth Rasmussen 152 stemmer

Christian Fischer 135 stemmer

Henrik Persson 101 stemmer

Allan Sørensen 98 stemmer.