Previous Page  3 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 44 Next Page
Page Background

3

ADMINISTRATION

Nyt fra administrationen

Fladstrandsparken

Den 1. oktober var der afleveringsforret-

ning for de sidste 25 lejligheder –

Gårdhavehusene. Hermed er den sidste

milepæl nået, og byggeriet af Fladstrands-

parken er nu afsluttet. Vesterports nye

afdeling er blevet akkurat lige så flot som

forventet. Afdelingen har netop holdt sit

første beboermøde, og det var meget posi-

tivt at se et fremmøde på næsten 50% af

de for nuværende udlejede familieboliger.

Det går fint med at leje resten af boligerne

ud.

Helhedsplaner

Renoveringen af Mølleparken og Eng-

parken er kommet godt i gang. I Eng-

parken er man tæt ved at have afsluttet

renoveringen af den første af syv gårde.

Det ser utroligt flot ud, og det er sikkert at

når renoveringen er færdig kommer afde-

lingen til at fremstå særdeles indbydende

og tidssvarende.

I Mølleparken er man også kommet godt

i gang. Det yderste lag mursten er fjernet,

og man er så småt i gang med at mure de

nye facader op. Jeg er sikker på, at også

Mølleparken kommer til at fremstå særde-

les attraktiv og tidssvarende.

Efter lidt indkøringsproblemer begge

steder er man nu ved at have fundet ind i

den forventede arbejdsrytme.

I forbindelse med de meget omfattende

arbejder både indeni og uden for lejlig-

hederne, er det klart at den enkelte beboer

oplever en del gener herved. De beboere,

der allerede nu har oplevet generne, tag-

er nu generelt situationen i stiv arm og

vælger at se positivt på det.

Beboermøder

Der er netop afholdt de årlige beboer-

møder, og det var en meget positiv oplev-

else. Møderne blev afholdt i en positiv og

god stemning med mange involverede

og engagerede beboere. Beboerdemokra-

tiet er det bærende element i vores bo-

ligforening, så det er afgørende, at der

blandt beboerne også er en lyst til aktivt

at medvirke heri. Det var derfor positivt at

opleve de mange nye ansigter, der havde

lyst til at prøve kræfter med arbejdet som

afdelingsbestyrelsesmedlem eller sup-

pleant. Et stort tillykke med valget til alle

dem, der blev valgt, og i særdeleshed til

dem, der blev valgt for første gang. Et ak-

tivt beboerdemokrati er medvirkende til at

fastholde Vesterport som byens førende

boligforening.

SteenMøllerAndersen

Administration og ekspedition

Åbningstider:

Mandag 9.00 - 17.00

Tirs-torsdag 9.00 - 15.00

Fredag 9.00 - 12.00

Tlf . 9842 6111

Mail:

info@vesterport.dk

HVIS DU FÅR BOLIGSTØTTE,

VILDIN EVENTUELLE HUS-

LEJESTIGNINGAUTOMA-

TISK BLIVE INDBERETTET

TILUDBETALING DANMARK.

DU BEHØVER DERFOR IKKE

KONTAKTE DEM.

Referater fra afdelings-

møderne

HUSK at du kan se referat fra

det ordinære beboermøde på

hjemmesiden

www.vesterport.dk