Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

2

Oplag ca. 3.450 eksemplarer, som uddeles

gratis til alle husstande i boligforeningen.

Navngivne artikler dækker nødvendigvis

ikke redaktionens synspunkter.

Alle artikler fremsættes for forfatterens eget

ansvar.

Anonyme artikler m.v. optages, når navn

samt adresse er redaktionen bekendt.

Grafisk produktion

Boligforeningen Vesterport

Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn

Tlf. 9842 6111

fax. 9842 8072

Email:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

Bladet trykkes af Click A/S,

Grønnegade 17, 9300 Sæby.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

Redaktionens adresse

Henning Conradsen, tlf. 3022 0948

Mail:

beboerbladet@vesterport.dk

Redaktion

Afdeling 1: Jonna Nielsen, tlf. 9843 5701

Mail:

jkn@mail.dk

Afdeling 4: Henning Conradsen,

(ansvarshavende)

tlf. 3022 0948,

henning.conradsen@gmail.com

Afdeling 5: Vinni Gravesen,

tlf. 6140 4196

vinnigravesen@gmail.com

Afdeling 9: Jytte Hansen, tlf. 9848 2621

Mail:

jyt@bbnpost.dk

Dette blad udkommer fredag den

10. oktober 2014.

Næste blad udkommer ca. 5. december 2014

Stof til dette blad bedes afleveret senest

den 18. november 2014 på mail til

beboerbladet@vesterport.dk

Administration:

Boligforeningen Vesterport

Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn.

Tlf. 9842 6111

fax. 9842 8072

Email:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

Direktør:

Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111

privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111

privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111

privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand:

Willem Kulk, Bangsbovej 16, 1.h.

Tlf. 9842 0876

Næstformand

Eva Haas, L. P. Houmøllers Vej 7

Tlf. 2333 5781

Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.

Tlf. 2073 1708

Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221

Tlf. 5115 8967

Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120

Tlf. 9843 4361

Hanne Christiansen,

L. P. Houmøllers Vej 136

Tlf. 2064 5071

Brian Kjær, Regulusvej 11

Tlf. 2374 9716

Billedet på forsiden er fra Afdeling 1.

Foto: Henning Conradsen

BEBOERBLADET