Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

11

... et blad for beboere - lavet af beboere

Pernille havde gjort et kæmpearbejde

for at få det hele til at lykkes, og det blev

et godt arrangement, som bestemt skal

gentages.

Energi/miljø

I afdelingsbestyrelsen har vi drøftet

muligheden for energibesparende tiltag,

og det er aftalt med driften, at der på-

begyndes udskiftning af pærer til LED-

belysning. Det koster lidt i investering,

som dog hurtigt tjener sig ind.

Kommende aktiviteter

Husk det nu: Juletræsfesten er planlagt

til søndag den 7. december i Beboerhu-

set. Sæt kryds i kalenderen.

Der udkommer et Møllenyt med

nærmere oplysninger om festen og

tilmelding i god tid forinden.

Petanque

De gule opslag om undervisning i

petanque hænger stadig i udhængsska-

bene. Anne Marie Pedersen, Bangs-

bovej 4, tlf. 40143803, vil stadig gerne

kontaktes og stille sig til rådighed

for undervisning, så flere kan opleve

glæden ved dette spil.

Til slut vil jeg ønske jer alle et godt

efterår; inden længe er det flotte farve-

skift i vores natur omkring os godt i

gang.

Venlig hilsen Hanne Christiansen

Renoveringen

Her kommer et par billeder fra renove-

ringen i afdeling 4 - taget en formiddag

sidst i august 2014.

Foto: Henning Conradsen