Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

10

AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN

OG BIRKETOFTEN

Derefter er de tre førstnævnte nyvalgte

suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Velkommen til jer alle, gamle og nye

medlemmer.

Pernille Normann Nielsen ønskede at

udtræde af afdelingsbestyrelsen.

Fra afdelingsbestyrelsens side retter vi

en stor tak til Pernille for hendes arbejde

og aldrig svigtende engagement.

Under eventuelt blev der stillet en del

spørgsmål om renoveringen. NCC`s

repræsentanter og direktør Steen Møller

Andersen svarede beredvilligt på

spørgsmålene.

Lis Schmidt fra bestyrelsen havde valgt

at fortælle sin personlige oplevelse af,

hvordan det er at være ”renoverings-

ramt”. Som hun sagde: ”De støver, de

sviner, de larmer, de borer”.

Ja, vil jeg sige til Lis og alle jer be-

boere, som nu ikke skal tage sorgerne

på forhånd, I skal igennem det samme,

og alle ved, at håndværkere støver. Men

”de” er jo det firma, som efter en lang

demokratisk process er blevet valgt til

at udføre en tiltrængt renovering, som

ender med, at vi har nogle gode tids-

svarende boliger.

Der er indrettet et par lejligheder, som

man kan låne, hvis man i en del af reno-

veringsperioden, ikke kan være i sin

lejlighed.

Husk at læse referatet fra beboermødet,

www.vesterport.dk

.

Markedsdag ved brugsen

Torsdag den 4. september holdt

Dagli`Brugsen markedsdag. Afdelings-

bestyrelsen deltog med en fin stand,

hvor vi oplyste om Vesterport, især om

afdeling 4 og renoveringen.

Modige besøgende deltog, ved ud-

fyldelse af en tipskupon om afdelingen,

i lodtrækning om muleposer fra Vester-

port.

Loppemarked

Lørdag den 13. september var der ar-

rangeret loppemarked i Beboerhuset.

Der var mange beboere som ønskede at

deltage med en stand, og der var godt

gang i salget rundt om. Bestyrelsen

solgte kaffe og kage og hele arrange-

mentet gav et pænt beløb til Beboerhu-

sets kasse.